Şəhər daxilində
en
Settings
40 min
delivery time
20
min. order sum
For free
cost of delivery
Unagi Niqiri
Hisə verilmiş ilan balığı
1 əd.
3
Syake Niqiri
Qızııl balıq
1 əd.
3
Scallop Niqiri
Scallops
1 əd.
2
Tuna Niqiri
Tuna balığı
1 əd.
4
Krevetka Niqiri
Krevetka Niqiri
1 əd.
3