Şəhər daxilində
en
Settings
40 min
delivery time
20
min. order sum
2
cost of delivery
from 35
free delivery from
% kampanya %
Unagi Niqiri
Hisə verilmiş ilan balığı
1 pcs
3
Syake Niqiri
Qızııl balıq
1 pcs
3
Scallop Niqiri
Scallops
1 pcs
2
Tuna Niqiri
Tuna balığı
1 pcs
4
Krevetka Niqiri
Krevetka Niqiri
1 pcs
3