Şəhər daxilində
en
Settings
40 min
delivery time
20
min. order sum
2
cost of delivery
from 35
free delivery from
Tempura Krivetka (shrimp) - 9 ədəd
Tempuralı Krivetka - 9 ədəd
9 pcs
13
Tempuralı Krivetka (shrimp) - 7 ədəd
Tempuralı Krivetka - 7 ədəd
7 pcs
11
yeniLƏR
Tempuralı Krivetka (shrimp) - 5 ədəd
Tempuralı Krivetka - 5 ədəd
5 pcs
8
yeniLƏR
Tempuralı Krivetka (shrimp) - 3 ədəd
Tempuralı Krivetka - 3 ədəd
3 pcs
5
yeniLƏR
SUŞİ BURGER
Tuna balığı, qızıl balıq (salmon) , krivetka, xiyar, avokado, küncüt, unagi sous, kahı, pendir. Burger çörəyi istifadə olunmadan hazırlanır.
1 pcs
13
yeniLƏR
SUŞİ SANDVİÇ
Qızıl balıq (salmon), krivetka, avokado, küncüt, unagi sous, pendir. Sandviç çörəyi istifadə olunmadan hazırlanır.
1 pcs
11
SUŞİ TORT
Salmon, krevetka, tuna, avokado, küncüt, unagi sous, pendir
1 pcs
14